Rolness & Gutta

En podcast om rus og sånn.
Laget for å forebygge rus og å fremme god psykisk helse hos unge i Narvik Kommune.
Vi skal ta opp mange viktige tema som angår de unge, men som også er aktuelle for alle aldre. Vi høres? :)